2 клас беларуская мова урок зычныя гукі т-ц

2 клас беларуская мова урок зычныя гукі т-ц

Беларуская мова 2 клас. Беларуская мова на выдатна. Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі. іх абазначэнне на пісьме.

Да падручніка “беларуская мова” (аўтар в. Свірыдзенка) для 2 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Раздзел “гукі і літары”. Правапіс слоў з літарамі о, э —. Запытаўся сом у мамы абазначце ў словах націск. Якую добрую справу рабілі дзеці. Чаму неабходна садзіць дрэвы. Міша, вова, галя, надзя. Грады ўскопваюць у садзе.

Урок беларускай мовы ў 2 класе.

Цвёрдыя і мяккія зычныя гукі мэта. Фарміраваць уменне адрозніваць мяккія і цвёрдыя зычныя гукі ў слове і абазначаць мяккасць зычных на пісьме; удасканальваць маўленчыя навыкі. Падручнік па беларускай мове, пісьмо ад вожыка (з мультфільма “смяшарыкі”), картачкі з заданнямі. Ход урока арганізацыйны момант (1 хвіліна) весела гучыць званок. Яго голас вам знаёмы. Запрашаю на ўрок беларускай мовы. Каб пасля ўрока ў вас засталося ў памяці як мага больш і на ўсё жыццё ведаў, да яго трэба вельмі добра падрыхтавацца. Не толькі дастаць падручнік, сшытак, пена уся беларуская мова за 2 клас — за 13 хвілін. Глыб, насып, восем, верф. Пасля літары т пішуцца а, о, у, э, ы. Ластаўка, ракета, токар, матуля, тэніс, жоўты. Цяпло, цётка, цюлень, вецер, цішыня, спяваць, цецярук. Звонкія і глухія зычныя гукі. Асобныя гукі не маюць спецыяльных літар. Хаджу, ваджу, ксяндзы, пэндзаль, хадзіў, вадзіў, дзюны, дзень, дзіва. Яма, ёмкі, ехаць, іней, юшка, маянэз тэта ўрока. “звонкія і глухія зычныя гукі. іх абазначэнне не пісьме” тып урока. Урок атрымання новых ведаў мэты. Засвоіць пары па звонкасці і глухасці, вылучаць на слых словы з парнымі зычнымі, фарміраваць уменне правяраць парны. Дзяржаўная ўстанова адукацыі. Урок беларускай мовы. Па тэме “звонкія і глухія зычныя гукі. іх абазначэнне не пісьме”. Настаўніца пачатковых класаў. Вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі. Багданава таццяна георгіеўна. Урок атрымання новых ведаў. Галосныя літары і гукі. Марфалагічны разбор назоўніка. — а ці ведаеце вы, хто такі ўрач. — гэта чалавек, які лечыць людзей. — у беларускай мове 10 галосных літар. А, е, ё, і, о, у, ы, э, ю, я. іх абазначэнне на пісьме”. Засвойваць парныя па звонкасці – глухасці гукі беларускай мовы; выпрацоўваць уменне падбіраць праверачныя словы і выбіраць патрэбнае напісанне ў сярэдзіне і на канцы слова; садзейнічаць развіццю памяці, мыслення; выхоўваць добразычлівасць. Падручнік для 2 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання. Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015. Арганізацыйны момант (1 хвіліна). На ўроку мы з вамі пазнаёмімся з адметнай рысай беларускай мовы – дзеканнем і цеканнем, пастараемся навучыцца адлюстроўваць гэту моўную з’яву на пісьме.

Вы заўважылі, дзеці, што ўрок наш незвычайны. Справа ў тым, што зараз у гімназіі – тыдзень беларускай мовы. Дадзенае мерапрыемства праводзіцца ў канцы лютага неспраста. Магчыма, ён не вывучаў яшчэ раздзелы мовазнаўства, ён зрабіў такія. Лічыць, што фанетыка – гэта правапіс. Якія гукі называюцца санорнымі. (санорныя зычныя гукі складаюцца з голасу і шуму, пры гэтым голас выразна пераважае над шумам). Назавіце санорныя гукі. Назавіце свісцячыя гукі. На ўрок я запрашаю, усім поспехаў жадаю. Сябрам сваім усмешку падарыце.

Які ў вас настрой, скажыце.

Запрашаю вас адправіцца ў цудоўнае падарожжа па краіне роднай мовы на чароўным цягніку.

Класіфікацыя зычных гукаў. Зычныя гукi беларускай мовы характарызуюцца наступнымi паказчыкамi. Цвёрдасцю - мяккасцю зычнага, удзелам голасу i шуму, месцам i спосабам утварэння. 2) паводле ўдзелу голасу i шуму ўсе зычныя дзеляцца на санорныя i шумныя. Санорныя вымаўляюцца з перавагай голасу, шум пры iх вымаўленнi нязначны. Да санорных належаць. Пасля т пішуцца літары а, о, у, э, ы, а пасля ц, якая абазначае мяккі зычны гук, — літары е, ё, ю, я, і, ь. Парта ж іх — сталоўка ў класе.

Канспект урока па беларускай мове (2 клас, шрмн) тэма. Падоўжаныя зычныя гукі. іх абазначэнне на пісьме мэты. Пазнаёміць з падоўжанымі зычнымі гукамі, з перадачай гэтых гукаў на пісьме; фарміраваць першапачатковыя ўменні правапісу слоў з падоўжанымі зычнымі; узбагачаць слоўнікавы запас вучняў; пашыраць слоўнікавы запас закошт прыказак; выхоўваць любоў да прыродыабсталяванне.

Абазначэнне гукаў мовы літарамі. Урок ветлівасці «за што трэба дзякаваць. Няпарныя цвёрдыя гукі. Правапіс слоў з парнымі зычнымі гукамі ў канцы слова. Правапіс слоў з парнымі зычнымі гукамі ў сярэдзіне слова. Апостраф (’) і раздзяляльны мяккі знак (ь). Вучнi павінны ведаць. Нiкавыя словы за 2 клас. — навошта трэба вывучаць беларускую мову.

— наша мова, як песня, мiлагучная. I наш урок накiраваны на далейшае паглыбленне ведаў аб роднай мове.

Праверка дамашняга задання. (на партах у кожнага вучня — фiшкі з літарамі, якія абазначаюцъ парныя звонкія i глухія зычныя. На адным яе баку — звонкая літара, на другім баку фішкі — глухая. ) — над якiм правiлам вы працавалi дома. «парныя звонкiя i глухiя зычныя гукi. — як вы думаеце, якiя мэты мы павiнны рашыць за ўрок. Звонкія, глухія, санорныя, свісцячыя, шыпячыя; іх вымаўленне і правапіс мэты. Стварыць умовы для фарміравання паняцця аб парных і няпарных звонкіх, глухіх і санорных, свісцячых і шыпячых зычных гуках; іх вымаўлення і абазначэння на пісьме; пазнаёміць з азванчэннем глухіх перад звонкімі, аглушэннем звонкіх перад глухімі і на канцы слова, прападабнення свісцячых да шыпячых, шыпячых да свісцячых; выпрацоўваць уменне вымаўляць гэтыя. Назавіце імя і першы гук. А колькі галосных гукаў у беларускай мове.

Звярніце ўвагу на дошку.

Вы бачыце домік пад назвай гукі. Зычныя гукі і літары. Звонкія зычныя на канцы і ў сярэдзіне слова перад глухімі пры вымаўленні аглушаюцца, а глухія перад звонкімі азванчаюцца. Для праверкі напісання звонкіх і глухіх зычных трэба змяніць слова так, каб зычны гук стаў перад галосным. Год – гады, просьба – прасіць. Дні – дзень, вада – у вадзе, ха на ўроках беларускай мовы на стаўніца просіць вучняў разгарнуць сшыт кі. Дзеці бяруць ручкі і старанна запіс 6. Якія зычныя гукі ў беларускай мове абазначаюцца на пісьме дзвюма літарамі. На пісьме гэтыя гукі абазначаюцца літарамі т і ц. Ха4 та — у хаце, плот — на плоце.

Змяніце іх, як паказ3 вае ўзор.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

практична робота аналіз даних за допомогою табличного процесора 11 клас

гдз 8 класс алгебра мерзляк полонський якір рабінович

войнаренко м п кластери в інституційній економіці книгу

природознавство 2 класс гільберг онлайн