самостійна робота на уроках української мови та літератури

самостійна робота на уроках української мови та літератури

Скачать быстро - курсовую работу по теме використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах. Тут найдется полное раскрытие темы - використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах, загружено. Педагогічне керівництво організації освітньо - самостійної роботи на уроках української мови. Система експериментальних проблемних завдань на уроках української мови, як умова розвитку самостійності учнів. Перелік використаної літератури. Загальна кількість сторінок - 50. Курсові роботи з методики викладання української мови та літератури. Всі курсові роботи є в наявності і можуть бути надіслані вам в будь - який час. Після придбання, роботи будуть відразу приховані на сайті на 1 рік. Гарантії отримання роботи. Вартість кур на кожному уроці можуть бути самостійні роботи різного дидактичного призначення. Перевірні, підготовчі, навчальні. На уроках рідної мови в початкових класах – це здебільшого різноманітні вправи. На уроках української мови, крім завдань підручника, часто використовуються і картки з індивідуальними завданнями. Особливо корисні картки з пошуковими завданнями, в яких учитель визначає для учня послідовність розумових і практичних дій. Нижче наводимо деякі види таких завдань. У методичній літературі підкреслюється, що на практиці учні стихійно усвідомлюють логічну основу і послідовність дій. Однак молодшим учням, самостійно дуже важко знаходити прийоми розумової роботи. С вчитель української мови та літератури. Жовтоводська сзш № 10 з профільними класами м. і вчитель української мови та літерату - ри. П вчитель української мови та літерату - ри. Павлоградська сзш № 20 м. … вивчаємо українську мову та літературу.

Зарубіжна література в школі. Зарубіжна література в школі плюс книжковий додаток. Русский язык и литература в школах украины. Англійська мова та література. Англійська мова та література плюс книжковий додаток. Велика роль самостійних робіт полягає в тому, що вони сприяють прищепленню любові та поваги до корисної праці. і саме зв’язок навчання з корисною працею дасть плоди гарного виховання підростаючого покоління. Доступ до статей відкрито тільки для передплатників. Надішліть копію передпланої квитанції або оформте електронну передплату, і ви матимете можливість читати статті на сайті. Впровадження інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури. Левицька лариса василівна, учитель української мови та літератури. Рецензенти основні методи. Самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення. інтерактивна модель навчання. відповідність навчального матеріалу з української мови та літератури вимогам науковості, оптимальності, єдності навчання і виховання, зв’язку з життям; - реалізація комплексної мети уроку.

Навчальної, виховної та розливальної; - урахування вікових особливостей учнів та їх пізнавальних можливостей, інтересів і запитів на уроці декілька учнів презентують свою роботу, виступаючи у ролі вчителя, пояснюють новий матеріал. Оцінюється не тільки правильна, а й оригінальна подача нової теми. Ефективно використовувати час на лекціях, під час самостійної роботи з книгою, непомітно, в межах іншої навчальної теми, умінню оформлювати презентації. Української мови та літератури. Організація навчально - виховного процесу свідчить, що чим частіше використовуються. Комп’ютери у процесі вивчення різних предметів, зокрема української мови та літератури - забезпечуються умови для формування самооцінки учня та його для самостійної роботи. Вважаю, що головне завдання використання ікт у процесі вивчення української мови й. Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких є такі. Потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Самостійна робота учнів на уроках української мови. Система роботи для попередження в учнів пунктуаційних помилок. Вивчення пунктуації на уроках української мови. Культура мовлення вчителя - словесника. Роль тексту на шляху формування комунікативної компетенції учнів. Зв’язний текст як основа евристичної бесіди. Види мовленнєвої діяльності на уроках української мови та літератури. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4 - 8 класах. Технологія сучасного уроку рідної мови. Комунікативна спрямованість у навчанні рідної мови. Учнівський твір у середній школі. Творчі роботи на уроках української мови. Говоріння як продуктивний вид мовленнєвої діяльності. У психологічній літературі відмічаються перші спроби створення теорії творчості. В часі вони припадають на межу між xix та xx століттями. Одним із перших авторів теорії творчості був с. Треба працювати над розвитком логічного мислення на кожному уроці. З цією метою в побудову уроку обов язково треба включати спеціальні вправи на формування умінь і навичок розумової праці. Планування роботи, пошуку раціональних шляхів її виконання, критичного оцінювання результатів. Треба співпрацювати з учнями свого класу організовую з дотриманням таких вимог сайт вчителя української мови та літератури садової олени олександрівни. Приветствую вас гость. Наукові основи системи самостійної роботи, що розвиває творчу активність учнів, заклав к. Дуже важлива думка великого педагога про усвідомленість учнем самостійної роботи. Неусвідомлені звички не ведуть до творчості. Самостійна робота учнів на уроках світової літератури, української мови та літератури. Знання, тільки тоді знання, коли вони отримані зусиллям. Своєї думки, а не пам’яттю. Світова література –предмет цікавий і багатогранний. Вже шістнадцятий рік я прищеплюю любов дітям до цього чудового мистецтва слова. Знання літератури народів з усіх куточків світу розширює кругозір дітей, разом з тим вони занурюються і в культуру, звичаї, історію і неповторну самобутність тієї чи іншої країни. Отже, одним із важливих напрямів сучасної української освіти є гуманітарний. Актуальності набуває проблема самостійної роботи учнів на уроках літератури. У процесі самостійної роботи учні без допомоги вчителя знаходять відповіді на поставлені питання, а найголовніше – починає формуватися їхня самостійна пізнавальна активність. Навчальної, виховної та розливальної; - урахування вікових особливостей учнів та їх пізнавальних можливостей, інтересів і запитів у працях сучасних методистів сформульовані основні вимоги до уроків мови та літератури, які орієнтують учителя на те, щоб кожен його урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до праці. Вимоги до сучасного уроку.

відповідне теоретичне підґрунтя має визначати науковий рівень змісту уроку розвиток самостійного мислення. На уроках української мови та літератури. Для того, щоб самостійна робота була ефективною, важливо дотримуватись взаємозв’язку різних видів самостійної роботи учнів на уроці та урізноманітнювати їх. Але заохочувати учнів до самостійної роботи з навчальним матеріалом необхідно, звичайно, з малого. Безпосередня практика викладання мови та літератури значно випереджає методичну теорію. Приходять у життя нові організаційні форми уроків, нові підходи до осмислення мовознавчих та літературних явищ. Чимало нових форм уроків ще не мають своїх назв. Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури широківської зош і - іі ступенів роман марії юріївни. Моє педагогічне кредо …найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання. Сухомлинський учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться учити треба так, щоб дитина зрозуміла, що отримані на твоїх уроках знання їй конче потрібні. Використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови і літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності учнів мистецтво навчання не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, будити, оживляти (а. Яким же має бути сучасний урок. Учитель української мови та літератури зош №2 кіровської міської ради головіна о. Орієнтованого підходу.

Уроках української мови. 2007 - 2008 навчальний рік. Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу.

Компетентнісно орієнтований підхід - один із нових напрямків розвитку освіти в україні та розвинених країнах світу.

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову.

Дебати як освітня технологія спрямовані на досягнення таких результатів. уміння використовувати різні способи інтегрування інформації учитель української мови та літератури зош №2 кіровської міської ради головіна о. уміння використовувати різні способи інтегрування інформації головна мета уроків української мови та літератури – це формування вмінь і навичок вільного, комунікативно виправданого користування мовними засобами. Розумію, що сьогодні навчання повинно сприяти вільному, самостійному розвитку людини, яка сама спроможна розібратися в змісті матеріалу.

Знаю, що особливе навантаження покладається на вчителів - словесників, адже вони формують ідеали прекрасного, возвеличують найсвітліші почуття, наповнюють спраглі душу молодих людей. Вони вказують ще й на шляхи вирішення проблем, які постають на сторінках творів. З одного боку – невідповідність технічного оснащення кабінетів української мови та літератури, а з іншого – велика наповненість учнів у класах, що гальмує процес набуття літературної компетентності. Щодо першого протиріччя, то його можна розв’язати шляхом використання інформаційних засобів, розташованих у кабінетах інформатики, а друге потребує диференційного та індивідуального підходу.

інформаційно – комунікаційні технології на цьому типі уроку роблять лекцію більш ефективної і активізують роботу класу.

Презентація дозволяє упорядкувати наочний матеріал, залучити суміжні літературі види мистецтва. Намагайтеся організувати самостійну роботу учнів на уроці. Пропонуйте їм більше писати, розв’язувати прикладів. На уроці кожен учень має бути на виду, до кожного шукайте індивідуальний підхід. Так, відповідно до програм навчання української (як рідної, або як державної) мови передбачає комплексне досягнення практичної, виховної, загальноосвітньої та розвивальної мети. Відповідає ідеї викладання літератури за законами мистецтва (художність, образність, емоційність, вплив на естетичне чуття читача - учня). Важливо чітко сформулювати мету уроку та спрямовувати весь хід уроку на її реалізацію (очікуваний результат уроку). Самостійна робота учнів у кабінеті української мови і літератури. Тут проводять уроки, позаурочні заняття, виховну роботу з учнями, учителі здійснюють систематичне підвищення рівня педагогічної, психологічної, методичної та фахової кваліфікації. Загальновідомим мовним покручам, загальні відомості з теорії літератури про. 1 організація самостійної роботи на уроці у початковій школі. 2 методика експериментального дослідження. 3 аналіз результатів експериментального дослідження. Список використаної літератури. Спеціальні дослідження показали, що навчання може не тільки сприяти просуванню вперед, але і уповільнювати розвиток особистості. Виділити дидактичні умови ефективної організації самостійної роботи на уроках у початковій школі. Експериментально перевірити ефективність виділених умов у педагогічному процесі.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

практична робота аналіз даних за допомогою табличного процесора 11 клас

гдз 8 класс алгебра мерзляк полонський якір рабінович

войнаренко м п кластери в інституційній економіці книгу

природознавство 2 класс гільберг онлайн